Dobry stomatolog przyjmuje pacjentów w gabinecie w Toruniu oraz Gdańsku

Kim jest dobry stomatolog? To osoba, która ukończyła studia medyczne na tym kierunku, odbyła staż oraz zdała Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy.

Ten ostatni, odbywający się co roku, ma postać testu składającego się z wielu pytań i odpowiedzi, z których jedna jest prawdziwa. Na rozwiązanie zadań przyszli stomatolodzy mają cztery godziny. Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, dobry stomatolog musi zyskać 56 proc. punktów.

Zakres materiału wymaganego na teście określa rozporządzenie ministra zdrowia. Dodatkowo konsultanci krajowi tworzą wykaz podręczników przydatnych w przygotowaniach.

Pytania egzaminacyjne dotyczą zagadnień, z którymi spotyka się w codziennej pracy dentysta. Chodzi więc o metody profilaktyki stomatologicznej, terminy badań okresowych, wypełnianie ubytków, materiały, z jakich wykonuje się plomby, schorzeń jamy ustnej, układu kości twarzoczaszki, kolejności wykonywania poszczególnych czynności w trakcie wyrywania zębów, metod oceny stanu uzębienia.

Po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu dobry stomatolog podejmuje pracę w prywatnej klinice albo placówce prowadzonej przez organ władzy publicznej (samorząd terytorialny). Oczywiście może pracować w obu miejscach naraz (czyli np. w gabinecie stomatologicznym w Toruniu albo Gdańsku i w tamtejszej przychodni podlegającej władzom województwa - odpowiednio kujawsko-pomorskiego i pomorskiego), choć ostatnio nie ma na to czasu, ponieważ coraz więcej Polaków leczy się w sektorze niepublicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.