Leczenie bólu kręgosłupa - rehabilitacja i masaże.

Kręgosłup, stanowiący podporę całego szkieletu człowieka często bywa narażony na szereg bolesnych urazów i dolegliwości, które uniemożliwiają nam efektywne funkcjonowanie. Na ból kręgosłupa uskarża się wielu dorosłych Polaków. Jego przyczyny są bardzo zróżnicowane. Leczenie polegające na właściwej diagnostyce to podstawa skutecznej terapii. W diagnostyce bardzo pomocne okazuje się badanie neurologiczne. Po zdiagnozowaniu przyczyny bólu, lekarz zaleci nam odpowiednie sposoby jego łagodzenia i leczenia. Nie wszystkie metody są równie skuteczne i pomocne w walce z bólami kręgosłupa. Masaże, które zwykle są zalecane w takim przypadku to często za mało.

Kręgarstwo także nie zawsze okazuje się wystarczające, a niewłaściwe przeprowadzona fizjoterapia może nam przynieść więcej szkody niż pożytku. Wielu pacjentów biernie poddaje się tego rodzaju terapii, co znacznie obniża jej skuteczność. Leczenie bólu kręgosłupa to kwestia bardzo złożona, każdego roku opracowywane są nowe metody, które z założenia mają być jeszcze bardziej skuteczne i efektywne niż dotychczasowe. Bardzo dobrą alternatywą dla biernych sposobów leczenia bólów kręgosłupa jest Metoda McKenziego. U jej podstawy stoi właściwie przeprowadzona diagnostyka, oparta na szczegółowym badaniu, którego wyniki wpisywane są do specjalnego protokołu zaprojektowanego przez McKenziego.